Logo

Rozhodnutím výkonného výboru ASK Slavia Praha je výše příspěvků přípravky pro školní rok 2023-2024 stanovena na 8000 Kč s možností úhrady pololetně se splatností k poslednímu dni v říjnu a únoru. Toto platí i v případech, kdy jsou tréninky pravidelně navštěvovány pouze z jedné poloviny.
K tomuto řešení jsme nuceni přistoupit po zkušenostech z minulých let, kdy docházelo k nepřehlednosti v platbách, komplikacím v evidenci a v důsledku toho bohužel i ke zneužívání této situace ze strany některých plátců. Děkujeme za pochopení.

Příspěvky jsou ve výši 8000,- Kč na školní rok (září 2023- červen 2024),

či za pololetně 4000 Kč.

V případě placení příspěvků za více dětí z jedné rodiny je výše příspěvků následující:

DRUHÉ DÍTĚ: 6 000 Kč za rok
TŘETÍ DÍTĚ: 4 000 Kč za rok
ČTVRTÉ DÍTĚ (A KAŽDÉ DALŠÍ): 3 000 Kč za rok

Způsob úhrady:

Převodem na účet ASK Slavia Praha: č. účtu 28 55 41 379 / 0800
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (bez části za lomítkem)
DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, ROČNÍK NAROZENÍ A TRÉNINKOVOU SKUPINU (JMÉNO TRENÉRA)! PLATBY BEZ IDENTIFIKACE NEBUDOU EVIDOVÁNY!!

Správní rada ASK Slavia Praha


Možnost refundace oddílových příspěvků:

Nadace:


V případě zájmu o využité prosím kontaktujte ekonoma oddílu pana Štěpána Pobudu (
stepanpobuda@seznam.cz).